NMF Hordaland, NMF Øst (Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold) og NMF Nordvest (Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane) er regionene prosjektet hovedsaklig jobber i.

Prosjektleder er Katja Furnes. Inkluderingsagentene er: Anne Oksfjellelv/ NMF Øst, Viggo Bjørge/NMF Hordaland og Ingrid Sofie Nygaard/NMF Nordvest.

Vi skal nå ut til barn og unge som vokser opp i hjem med vedvarende lav inntekt.  Våre målgrupper er:

  • Barn og unge som har en språklig minoritetsbakgrunn (Statistikk fra SSB viser at over 50% av barn som lever under vedvarende lavinntekt, har en språklig minoritetsbakgrunn. )
  • Barn og unge som ikke deltar i andre fritidsaktiviteter
  • Barn og unge som har negative opplevelser i forhold til mestring i møte med fritidsaktiviteter. Eksempelvis barn og unge som vokser opp i sosialt vanskeligstilte miljøer, blant annet knyttet til rus, psykiatri, samlivsbrudd, mobbing, bistandsbehov etc.

Vi ønsker å påpeke at NMF opplever det som viktig å jobbe mot å tiltrekke oss nye medlemmer, men at vi også opplever det som viktig å ha fokus på å beholde de medlemmene vi har. Våre medlemsstatistikker viser at 4 års medlemskap er en ganske tydelig grense for hvorvidt man forblir musikant resten av ungdomstiden eller ikke.

I Frivillighetserklæringen (pdf) heter det at alle barn og unge skal ha rett på en fritidsaktivitet. I prosjektet jobber vi mot at dette blir fulgt opp av politikere og regjering, og det er NMF sin oppgave å vise hvor viktig dette er, gjennom synlighet av vår aktivitet og kjernevirksomhet.

En forutsetning for å lykkes med vårt inkluderingsarbeid er at vi jobber på flere nivåer i samfunnet.

Våre resultatmål er:

  • Å opprette bedre informasjonsflyt og rutiner opp mot offentlige etater / tjenester og skole/skolehelsetjeneste.
  • Å utvikle og synliggjøre informasjonsarbeid til miljøer som ikke anser korpset som en naturlig arena for deltakelse.
  • Å synliggjøre korps som en positiv og samfunnsnyttig aktivitet for hele familier, med særlig fokus på språklig minoriteter.
  • At korpsene selv skal føle eierskap og forankring i inkluderingsarbeidet.
  • At NMF skal iverksette og videreføre lavterskel ferietilbud til barn og unge.
  • At inkluderingsagenten gjennom arbeidet, skal utvikle og teste ut gode inkluderingstiltak, som skal tilgjengeliggjøres til alle medlemskorps via vår nettportal.
  • At korpsene skal få økt og stabil medlemsmasse, der alle som vil skal kunne delta.

Les: En inkluderingsagents tanker om inkludering