Brosjyre på arabisk

Brosjyre på engelsk

Brosjyre på farsi

Brosjyre på norsk

Brosjyre på pashto

Brosjyre på polsk

Brosjyre på somali

Brosjyre på sorani

Brosjyre på tamilsk

Brosjyre på tigrinja

Brosjyre på tyrkisk

Brosjyre på urdu

Norges Musikkorps Forbund takker Norges Idrettsforbund for tips, råd og inspirasjon hentet fra deres brosjyre «Bli med!» i arbeidet med «Velkommen til musikkorpset!».

Språk:  Hvor brukes de:
Arabisk Mange land, blant annet i Midtøsten og Afrika
Engelsk Mange land, blant annet USA og England
Farsi Iran, Afghanistan og Tadsjikistan
Norsk Norge
Pashto Afghanistan
Polsk Polen
Somali Somalia
Sorani Iran, Irak
Tamilsk India, Singapore og Sri Lanka
Tigrinja Eritrea og Etiopia
Tyrkisk Tyrkia, Kypros, Bulgaria, Hellas, Irak, Republikken Makedonia
Urdu Pakistan og India