Hvordan påvirke politisk:

  • Observer/delta på politiske møter. (I Oslo er det bydelene som tar avgjørelsene vedrørende lokalmiljøene, i resten av Norge er det kommunene.)
  • Skaff deg oversikt over hvilke politiske komiteer som er relevant for din sak. (eks: Komité for oppvekst og kultur)
  • Opprett kontakt med en relevant politiker i ditt lokalmiljø.
  • Be om møte med administrasjonen i din kommune. De fleste kommuner har ansatte som jobber med kultur/integrering/inkludering.
  • Det kan være lurt å slå seg sammen med andre korps i din kommune.

Vårt tips er å komme med konkrete positive saker som første steg når man kontakter politikere. Politiske halvtimer preges ofte av mindre positive innlegg, og ved å bidra med noe positivt kan man skille seg ut og skape engasjement og et godt utgangspunkt for videre arbeid.

NB! Får du nei hos en saksbehandler/admininstrasjonen, ikke nøl med å ta kontakt med en politiker.

Les om rammevilkår for korps