Vellykket samarbeid

PULSE bygger på de vellykkede resultatene som NMF og FBF har oppnådd gjennom Bands Crossing Borders (BCB). Gjennom mer enn 20-års samarbeid har begge organisasjoner sett at samarbeid gjør oss sterkere. PULSE har valgt «music matters» som sitt slagord. Gjennom PULSE setter NMF og FBF fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom musikk- og korpsaktiviteter.

 

Musikk er bra for helsen

Det å være med i et korps handler i hovedsak om musikalsk utvikling i et sosialt fellesskap. Dette er fellesnevneren for alle – uansett om det er snakk om et norsk aspirantkorps, et elitekorps eller et sørafrikansk field band. Det er svært sjelden man hører at noen begynner i korps av helsemessige årsaker. Samtidig viser nyere forskning at musikkaktiviteter og det sosiale fellesskapet vi opplever gjennom å delta i denne aktiviteten, kan bidra til økt livskvalitet, altså bedre helse. Deltakelse i musikkaktiviteter kan ha en forebyggende og helsefremmende effekt for både barn og voksne, musikanter og publikummere. Gjennom PULSE skal det legges til rette for at musikkaktiviteter kan tilbys flest mulig lengst mulig – i begge land.

Varige spor

Samarbeidet mellom Norge og Sør-Afrika har betydd mye for begge organisasjonene, deltakere som har jobbet i prosjektet, og andre involverte. Å jobbe tett sammen med noen fra en annen del av verden gir en helt annen kunnskap enn hva man noensinne kan lese seg til. Dette vet også Norec. De vet at møter mellom mennesker etterlater kunnskap, forståelse og innlevelse som gjør verden mindre. Disse møtene har siden 2001 vært suksessen i samarbeidet mellom NMF og FBF, og foregår både i Norge og i Sør-Afrika. Gjennom PULSE ønsker vi å videreutvikle og styrke arbeidet med at musikk kan bety en forskjell i unge menneskers liv både i Norge og Sør-Afrika.

Kontakt oss gjerne på pulse@musikkorps.no