Hele året

Tenk rekruttering hele året!
Grunnlaget for å få en jevn strøm av nye musikanter til korpset er at man må ha noe bra å tilby. Hver øvelse på være god. Jobb målrettet for at musikantene skal oppleve utvikling, mestring, stolthet og spilleglede. Glade musikanter og positive foresatte er den beste reklamen. Bevisstgjør dem deres viktige rolle som gode korpsambassadører.

Korpset må være synlig andre dager enn bare 17. mai. Benytt ulike arenaer (skole, SFO, i sentrum, UKM, ulike konserter m.m.). Her gjelder det å være oppfinnsomme. Sørg for omtale i avisene når korpset gjør noe bra. Med dette fokuset vil befolkningen lettere få innblikk i hva korps egentlig er. De fleste opplever korpset kun 17.mai.

Hjemmesiden bør være oppdatert og oversiktlig, slik at den kan fungere som en god presentasjon av korpset for de som er nysgjerrige og ønsker å finne ut mer.
Hva gjør korpset?
Når øver de ulike gruppene?
Hvem er dirigenter?
Kontaktpersoner?
Hvordan melder man seg inn?
Kostnad og hva det inkluderer (eks. undervisning, instrument og uniform)

Aspirant-tipset

Kampanje før opptak

I tillegg til helårstanken rundt rekruttering, er det naturlig å ha en rekrutteringskampanje før det tidspunktet man ønsker å ta opp nye medlemmer. Denne bør planlegges nøye slik at den passer inn med fristen for å søke plass i kulturskolen hvis man har det å forholde seg til. Det er mange måter å gjennomføre kampanjen på. Her er det viktig å gjøre det på en måte som passer det aktuelle korpset og dets skoler best.

1. Planlegging
Hvilke instrumenter ønsker korpset nye musikanter på og hvilke instrumenter har vi tilgjengelig? –Instrumentfordeling og ønskeliste

Hvordan skal kampanjen gjennomføres?

2. Få elevene interessert
Det er mange måter å gjøre dette på. Musikken er et godt utgangspunkt!
Eks: Konsert på skolen, konsert for skolen et annet sted, kort korpsstunt i alle klasserom, instrumentprøving for alle.

3. Informasjon til hjemmet
Følg opp punkt 2 med informasjon til foresatte om når man kan komme til korpset.
Her gjelder det at de slipper å vente for lenge. Eleven får fort interesse for andre ting. Send med ranselpost hjem med invitasjon til instrumentprøving og informasjonsmøte (kanskje dirigenten eller musikantene deler ut i klassene og takker for sist), be om å få et par minutter på foreldremøtet, skriv i lokalavisen og på facebook osv.

4. Besøke korpset
Har du fått familiene hit er mye gjort. Det er viktig at tiden fra eleven blir interessert frem til denne dagen er ganske kort. Ønsk gjerne nye interesserte velkommen på en vanlig øvelsesdag. Legg gjerne opp til kort informasjon, en liten konsert og instrumentprøving. Husk at denne dagen er det første ordentlige møtet for familien med korpset. Vær forberedt og ta alle godt imot. Ha innmeldingsskjemaer klare og la dem gjerne fylle dem ut i løpet av denne kvelden.

Les: Rekrutteringskonsert (Erlend Bratlie sitt rekrutteringsprogram går over 3 uker og består av konsert, testing av instrument og seminar)

 

Materiell til rekrutteringsprosessen – Kampanjen «Bli med»

I love korps

NMF har utarbeidet en «startpakke» til alle skole- og generasjonskorps som ble sendt ut til alle medlemskorpsene i slutten av august 2015.
Samtidig ligger materiellet til nedlasting her:

Iheartkorps – folder foresatte – korpsets eigen informasjon (word)

Folder foresatte iheartkorps – print
Folder foresatte iheartkorps – trykk
I heart korps ark film – print
Plakat  i heart korps – print
Plakat iheartkorps – trykk

Korpsprosjekt i skole og SFO

De siste årene har flere og flere korpsprosjekt i skole og SFO dukket opp. De fleste har som mål å rekruttere flere medlemmer til korpset.

Forslag til samarbeidsavtale mellom skolekorps og kulturskole

Flere tips om rekruttering

Nettvett

Husk at det finnes regler for publisering av bilder, nettsaker og annet. Disse kan du lese om hos Datatilsynet. Det er tre aspekter som er særlig sentrale når det gjelder publisering av fotografier på internett: Personvern, opphavsrett og etikk.