Inkluderingsagenten skal i nært samarbeid med prosjektleder, gjennomføre et inkluderingsprosjekt og iverksette tiltak med fokus på korps og inkludering av barn og unge og deres familier, som regnes som lavinntektsgruppe.  Inkluderingsagenten skal følge opp samarbeidskorps under hele prosjektperioden. Målet er at prosjektet skal kunne opparbeide rutiner og metoder som kan overføres til regioner og korps i hele landet. Prosjektet har prosjekter og inkluderingsagenter i både NMF Øst og NMF Hordaland.

I NMF Nordvest skal inkluderingsagenten jobbe opp mot kommuner og korps og jobbe aktivt med rekruttering av barn fra lavinntektshjem. Det skal også gjennomføres undersøkelser for å kartlegge deltakelse i fritidsaktivitet og det økonomiske aspektet rundt deltakelse på aktuelle skoler i Molde og omegn.

  • Vi søker etter personer med relevant utdanning og/eller arbeidserfaring. Kjennskap til kommuneoppbygging, samt NAV-systemet, flyktningetjenesten og barnevernet er en fordel.
  • Du har stor interesse for inkluderingsprosesser og har kjennskap til målgruppen, barn fra hjem med vedvarende lavinntekt.
  • Du har utviklingsfokus, gode kommunikasjonsevner og være initiativrik.

Vi kan tilby spennende og utfordrende oppgaver, i et viktig satsingsområde for organisasjonen. Det må påregnes noe ettermiddag/kveldsarbeid, samt helgesamling.

Spørsmål om stillingen rettes til prosjektleder Katja Furnes 982 82 374 eller
katja@musikkorps.no. Søknad og cv sendes til hakon@musikkorps.no. Merk søknaden «søknad inkluderingsagent Nordvest».

Søknadsfrist: 5. juli.