Underveis i prosessen har politisk ledelse i Kulturdepartementet møtt både elitekorps og skolekorps, de har møtt øverste ledelse i NMF, og vi har deltatt på åpne høringsmøter. Samtidig med dette har det vært jobbet på tvers i organisasjonen med å svare på de utfordringene og temaene som regjeringen har valgt å ha et spesielt øye til med strategien. De fire områdene som vi er blitt utfordret på er følgende:

  • Bred deltakelse og tilgang på kunst og kulturaktivitet i hele landet
  • Møteplasser og tilgang på egnede kulturarenaer for aktivitet, læring og opplevelser
  • Samspill mellom den profesjonelle og frivillige kulturen
  • Offentlige tilskuddsordninger og tiltak

I vår høringsuttalelse har vi lagt vekt på å gi en mest mulig presis beskrivelse av de ulike utfordringer som korpsene opplever i sin hverdag.  I tillegg  har vi skissert konkrete innspill som vi mener kan forbedre korpsenes hverdag.

Her kan du bla i dokumentet.

Det er første gang at det lages en strategi for kulturfrivilligheten, og innspillet har vært høyt prioritert i NMF-organisasjonen.

Vårt innspill: