NMF Hordaland og NMF Nordvest inviterer skolekorps, generasjonskorps eller voksenkorps i tidligere Sogn og Fjordane, indre Hardanger og Sunnhordaland til et prosjekt med formål om å skape aktivitet og inspirasjon til korpsene. Vi har fått midler til formålet fra Vestland Fylkeskommune.

Vil korpset ha besøk av instruktører på toppnivå? Søk innen 19. juni! – OBS! Tildeling er gjort. 

«Karane i Gigaphonics var veldig hyggelige, inspirerande og dyktige. Dei viste ein smittande spele- og musikkglede, og var gode på å lera i frå seg. Mykje positiv energi, som smitta over på musikantane!»– Rosendal skolekorps 

NMF Hordaland og NMF Nordvest setter opp 5 inspirasjonsseminarer høsten 2022.

Helgene høsten 2022

 • 3. og 4. september (Gigaphonics) – Norheimsund
 • 17. og 18. september (Gigaphonics) – Ålvik
 • 01. og 02. oktober (Gigaphonics) – Leikanger
 • 28. -30. oktober (Dragefjellet Musikkorps – et ensemble) – Seminar i Hordaland
 • 19. -20. november (Gigaphonics) – Førde

Hva får dere til seminaret: 

 • Gratis instruktører
 • Ferdig musikalsk opplegg
 • Noter
 • Program

Hvem kan søke:

 • Korps (skolekorps, voksenkorps og/eller generasjonskorps) i områdene: Tidl. Sogn og Fjordane, indre Hardanger og Sunnhordland

Hva krever vi:

 • Dere stiller med seminarlokale lørdag og søndag  oppsatte datoer
 • Være teknisk hjelp – for å arrangere et seminar, stille med mat til instruktørene osv.

Søknadskriterier

 • Dere må kunne gjennomføre seminaret på oppsatte datoer
 • Korpset må høre til prioriterte områder
 • Seminarer hvor flere korps samarbeider vil få prioritet – skolekorps, voksenkorps og generasjonskorps

Tildeling av helg skjer mandag 20. juni.

Søknadsfrist  19. juni – søk under