NMF Hordaland og NMF Nordvest setter opp flere inspirasjonsseminarer som ditt korps kan få besøk av.

Vi søker etter skolekorps, generasjonskorps eller voksenkorps i Indre og Ytre Sogn, Sunnfjord, indre Hardanger og Sunnhordland.

Formålet med prosjektet er få få skape aktivitet og inspirasjon til korpsene i Vestland Fylke. Vi ønsker å spre spilleglede og inspirasjon gjennom å gi faglige gode seminarer med instruktører på toppnivå. I flere av miljøene i Vestland fylke er det mangel på kvalifiserte instruktører slik at korpsene vil få et løft av å ha seminarer med instruktører på høyt nivå.  

Hva får dere til seminaret: 

  • Gratis instruktører
  • Ferdig musikalsk opplegg
  • Noter
  • Program

Hvem kan søke:

  • Korps (skolekorps, voksenkorps og/eller generasjonskorps) i områdene: Tidl. Sogn og Fjordane, indre Hardanger og Sunnhordland

Hva krever vi:

  • Dere stiller med seminarlokale lørdag og søndag  oppsatte datoer
  • Være teknisk hjelp – for å arrangere et seminar, stille med mat til instruktørene osv.

Søknadskriterier

  • Dere må kunne gjennomføre seminaret på oppsatte datoer
  • Korpset må høre til prioriterte områder
  • Seminarer hvor flere korps samarbeider vil få prioritet – skolekorps, voksenkorps og generasjonskorps

Tildeling av helg skjer mandag 4. april.

Søknadsfrist for helgene i mai 2022: 1. april – søk under