Presidenten fortalte om sin dannelsesreise. Fra en sjenert jente i skolekorps, videre i voksenkorps på forskjellige nivåer til selv å være stolt korpsmamma. Underveis ble den sjenerte jenta byttet ut med en dame som mestrer å stå på en scene. Verdien av fellesskapet er stor. Gjennom å være engasjert i korpset, og dermed også synlig engasjert i lokalmiljøet ble hun valgt inn i kommunestyret. Og hun er stolt og takknemlig over å være valgt som president i NMF.

Også i år fikk vi besøk av en elevbedrift fra Skien videregående. Denne gangen med navnet Scherzo UB, bestående av Håkon Kvålo, Runa Eid Hermansen, Åsmund Soldal, Linda Mari Ødegaard-Jensen og Bård Jelsness. Alle er medlemmer av korps i vår region. Med kvalitet og humor høstet de stor applaus, og satte en fin ramme for åpningen av årets konferanse.

Konferansen fortsetter videre med kurs for både dirigenter, styrerepresentanter og materialforvaltere, hvor en kan hente både inspirasjon og praktiske tips til bruk i korpshverdagen.

Kvelden er satt av til festmiddag, sosialt samvær, og sist, men ikke minst, øvelse og konsert med konferansens eget korps, Bølgeblikkbandet.