Dette kurset er for deg som ønsker å undervise i drill, jobber som instruktør i korpset ditt men trenger faglig påfyll eller som ønsker å ta dommerutdanning etterhvert.

Kurs tar for seg hvordan du skal lære bort drill til andre, hvordan de ulike drillkategoriene kan benyttes i ditt korps og hvordan du kan bygge videre på kunnskapen du allerede har.

Du bør ha god drillbakgrunn for å gå instruktørkurs.

Kurset består av fire kursdeler, grunnkurs, trener 1, trener 2 og trener 3, og denne helgen er det grunnkurs som gjennomgås. Hver kurshelg avsluttes med praktisk og teoretisk prøve med vurdering bestått/ikke bestått.

Teori på kursene er bl.a drill- og danseteknikk, hvordan koreografere drillprogrammer,  musikkteori, fysiologi og ernæring, instruksjonsteknikk, konkurranser m.m. Gruppearbeid er også en viktig del av kurset.

Aldersgrense på kurset er 15 år