Høsten 2020 setter vi opp tre av våre instruktørkurs.

Ung Trener er et introduksjonskurs for deg mellom 12 og 15 år. Dette er et frittstående kurs, som ikke er obligatorisk for å ta de neste kursene. Her vil man lære det mest grunnleggende man trenger som drillinstruktør både når det gjelder teori og praksis.

Nedre aldersgrense er 12 år.

 

Grunnkurs og Trener 1, er de to første kursene i en rekke på fire. Kursene bygger på hverandre, og pensum dekker blant annet teori og praktisk trening på drill- og danseteknikk, koreografering, instruksjon og hvordan du kan bruke de ulike drillkategoriene i ditt eget korps. Hver kursdel avsluttes med en prøve (bestått/ikke bestått). Prøven på trener 3 dekker både teori og praksis fra alle kursdelene (bestått/ikke bestått).

Nedre aldersgrense 15 år. (Du må fylle 15 år det året kurset arrangeres.)

 

Påmelding for alle kurs skjer fortløpende, og det kan bli venteliste ved fulle kurs. Det er ett påmeldingsskjema pr. kursdeltaker. Vi sender en samlet registrering over påmelding til hvert korps rundt skolestart.

Nærmere informasjon om påmelding ligger under fanen til hvert enkelt kurs.

Kursene settes opp med forbehold om at det vil være mulig å gjennomføre innenfor de til enhver tid gjeldene retningslinjer for smittevern.