NB! Siste kursdel er flyttet fra februar til 22.-23. april 2017.

NMF Hedmark/Oppland inviterer til instruktørkurs i drill på Gjøvik med oppstart i oktober 2016 og avslutning våren 2017.

Dette er et kurs som tar for seg hvordan du skal lære bort drill til andre.
Du bør ha god drillbakgrunn for å gå instruktørkurs.
Nedre aldersgrense er 15  år.
Instruktør er Andrea Jansen

Les hele invitasjonen her   (oppdatert 24.08.2016)