OM INSTRUKTØRKURSENE

Våre instruktørkurs lærer deg hvordan du skal instruere og motivere andre å drille.  Du bør ha god drillbakgrunn selv, og du bør kunne alle grunnbevegelsene i drill.

GrunnkursTrener 1Trener 2 og Trener 3
Kursene bygger på hverandre.
Hver kursdel avsluttes med en prøve (bestått/ikke bestått), og man må bestå hvert kurs før man kan bygge på med det neste. Prøven på trener 3 dekker både teori og praksis fra alle kursdelene.Nedre aldersgrense 15 år. (Du må fylle 15 år det året kurset arrangeres.)