Instruktørkurs:

Grunnkurset er et introduksjonskurs til trenerrollen, med fokus på grunnleggende ferdigheter innen drill, dans og instruksjon. Trener 1 tar for seg drill i skolekorpset, musikkteori og majorettes-klassene. Trener 2 har twirlingklassene og treningslære som fokus, mens trener 3 omhandler drilldans, koreografi og viderekommen teknikk for kropp og stav.

Kursene avsluttes med eksamen hvor elevene vurderes skriftlig og praktisk.

Nedre aldersgrense er 15 år.

Påbyggingskurs:

Det vil bli et påbyggende kurs i treningslære på sommerskolen. Kurset tar for seg grunnleggende turnteknikk, sikring, og skadeforebyggende trening. Kurset holdes av godkjent instruktør for NGTF. Kurset passer for alle som har tatt trenerutdanningen, og alle som trener elever på konkurransenivå.

Det er nå mange elever som har gjennomgått level 1 og 2 i European teaching program, og vi setter opp et level-kurs for instruktører slik at trenerne kan inkludere korrekt teknikk på sine treninger.

Andre aktuelle workshops er timer for dans, innføring i bedømming og retningslinjer, og koreografi.

Priser:

Instruktørkurs (tre dagers undervisning) kr 2450

Dagskurs uten overnatting kr 800 pr dag.

 

For mer informasjon om kursene og påmelding, se invitasjonen til nasjonal sommerskole drill.

Påmeldingsskjema nasjonal sommerskole drill

Invitasjon nasjonal sommerskole drill 2017

Påmeldingsfrist 1. april (bindende påmelding)