NMF Øst har gleden av å invitere til instruktørkurs fra februar 2020.

VELKOMMEN PÅ KURS

Våre instruktørkurs lærer deg hvordan du skal instruere og motivere andre å drille. Vi tilbyr nå kursene i 5 deler, og starter med Ung Trener og Grunnkurs!

Du bør ha god drillbakgrunn selv, og du bør kunne alle grunnbevegelsene i drill.

INVITASJON

Se invitasjon til Ung Trener og Grunnkurs her (pdf)

Kursholdere:
Ung Trener: Tina Marie Daffinrud
Grunnkurs: Hilde Hagen Rebbestad

OM KURSENE I NMF ØST

Ung Trener er et introduksjonskurs for de mellom 12-15 år. Dette er et frittstående kurs som ikke er obligatorisk for å ta de neste kursene.

Grunnkurs, Trener 1, Trener 2 og Trener 3 bygger på hverandre. Disse har nedre aldersgrense 15 år, og man må bestå hvert kurs før man kan bygge på med det neste.