Hvor finner jeg søknadsskjema?
Det er ikke noe søknadsskjema for dette fondet.
Leder må sende søknad til NMF Trøndelag, trondelag@musikkorps.no som behandler søknaden. Søknaden må inkludere budsjett, begrunnet beskrivelse og redegjørelse for om korpset også har søkt og fått støtte fra det nasjonale instrumentfondet.
Adresse, kontaktperson, gyldig kontonummer og organisasjonsnummer må oppgis i søknaden.
Innkjøp skal kunne dokumenteres med bilag/kopi av bilag.
Korpsene rapporterer til NMF Trøndelag innen 31.desember 2020. Manglende rapport medfører krav om tilbakebetaling av tildelt beløp.

Hva kan vi søke om støtte til?
Støtteordningen gjelder innkjøp av av korpsinstrumenter.
Det også gis også støtte til reparasjon av instrumenter.

Kan vi søke om støtte til rekvisita/utstyr, musikkanlegg eller annet elektronisk utstyr/ instrumenter?
Nei. Det kan kun søkes om støtte til innkjøp av korpsinstrumenter.

Hva er rekvisita/utstyr?
Rekvisita/ utstyr er for eksempel; munnstykker, fliser, køller/ stikker, stativer, uniformer, notestativ, noter, kasser/ esker/ bager, muter, og lignende. (Ta kontakt med NMF Trøndelag; trondelag@musikkorps.no dersom du er i tvil.)

Kan vi kjøpe brukte instrumenter?
Ja, men vi oppfordrer korpsene til å kvalitetssikre og kjøpe gode instrumenter. Er dere i tvil, ta kontakt med oss på kontoret.

Avgrensninger
Skolekorps i Trondheim, hvor minst 2/3 av medlemmene er under 19 år, kan søke. I tillegg kan Trønderbrazz søke.
Det kan kun søkes om tilskudd til korpsinstrumenter.
Det gis ikke støtte til instrumenter som allerede er finansiert gjennom nasjonalt instrumentfond.
Det kan gis ikke støtte til rekvisita.
Tilskuddet skal utbetales til korpsene og brukes til innkjøp i 2020.

Merk: Dette er Trondheim kommunes instrumentfond hvor midlene også er bevilget av Trondheim kommune.
Les på kommunens informasjonsside hvor det står kort om personopplysninger, endring og mislighold som gjelder for alle kommunens tilskuddsordninger.

Søknadsfrist: 1.september 2020