Hvem kan søke støtte fra Instrumentfondet?
Skolekorps i Trondheim kommune, hvor minst 2/3 av medlemmene er under 19 år, kan søke støtte fra Instrumentfondet. I tillegg kan Trønderbrazz søke. Voksenkorps og skolekorps utenfor Trondheim vil ikke bli vurdert.

Hvordan søker vi?
Søknader sendes til NMF Trøndelag, trondelag@musikkorps.no som behandler søknaden. Søknadene må inkludere budsjett, begrunnet beskrivelse og redegjørelse for om korpset også har søkt og fått støtte fra det nasjonale instrumentfondet.
Adresse, kontaktperson, gyldig kontonummer og organisasjonsnummer må oppgis i søknaden.

Hva kan vi søke om støtte til?
Støtteordningen gjelder til reparasjon av instrumenter (søknadsfrist 3.mai) og innkjøp av av korpsinstrumenter (søknadsfrist 1.september). Ordningen gjelder for reparasjoner og innkjøp utført eller planlagt i 2021.

Kan vi søke om støtte til rekvisita/utstyr, musikkanlegg eller annet elektronisk utstyr/ instrumenter?
Nei. Det kan kun søkes om støtte til innkjøp av korpsinstrumenter.

Hva er rekvisita/utstyr?
Rekvisita/ utstyr er for eksempel; munnstykker, fliser, køller/ stikker, stativer, uniformer, notestativ, noter, kasser/ esker/ bager, muter, og lignende. (Ta kontakt med NMF Trøndelag; trondelag@musikkorps.no dersom du er i tvil.)

Kan vi kjøpe brukte instrumenter?
Ja, men vi oppfordrer korpsene til å kvalitetssikre og kjøpe gode instrumenter. Er dere i tvil, ta kontakt med oss på kontoret.

Avgrensninger
Skolekorps i Trondheim, hvor minst 2/3 av medlemmene er under 19 år, kan søke. I tillegg kan Trønderbrazz søke.
Det kan kun søkes om tilskudd til korpsinstrumenter og reparasjoner.
Det gis ikke støtte til instrumenter som allerede er finansiert gjennom nasjonalt instrumentfond.
Det kan gis ikke støtte til rekvisita.
Tilskuddet skal utbetales til korpsene og brukes til innkjøp/reparasjoner i 2021.

Rapportering
Innkjøp og reparasjoner skal kunne dokumenteres med bilag/kopi av bilag.
Korpsene rapporterer til NMF Trøndelag, trondelag@musikkorps.no, innen 31.desember 2021. Manglende rapport medfører krav om tilbakebetaling av tildelt beløp.

Merk: Dette er Trondheim kommunes instrumentfond hvor midlene også er bevilget av Trondheim kommune.
Les på kommunens informasjonsside hvor det står kort om personopplysninger, endring og mislighold som gjelder for alle kommunens tilskuddsordninger.

Søknadsfrist reparasjon: 3.mai 2021
Søknadsfrist nyinnkjøp:
1.september 2021