Hvem kan søke støtte fra Instrumentfondet?
Skolekorps i Trondheim kommune, hvor minst 2/3 av medlemmene er under 19 år, kan søke støtte fra Instrumentfondet. I tillegg kan Trønderbrazz søke. Voksenkorps og skolekorps utenfor Trondheim vil ikke bli vurdert.

Hvordan søker vi?
Søknader sendes til NMF Trøndelag, trondelag@musikkorps.no som behandler søknaden. Søknadene må inkludere budsjett, begrunnet beskrivelse og redegjørelse for om korpset også har søkt og fått støtte fra det nasjonale instrumentfondet.
Adresse, kontaktperson, gyldig kontonummer og organisasjonsnummer må oppgis i søknaden.

Hva kan vi søke om støtte til?
Støtteordningen gjelder til reparasjon og innkjøp av korpsinstrumenter. Ordningen gjelder for reparasjoner og innkjøp utført eller planlagt i 2022.
NB! Det gis ikke støtte til instrumenter som allerede er finansiert gjennom nasjonalt instrumentfond.

Kan vi søke om støtte til rekvisita/utstyr, musikkanlegg eller annet elektronisk utstyr/instrumenter?
Nei. Det kan kun søkes om støtte til innkjøp av korpsinstrumenter.

Hva er rekvisita/utstyr?
Rekvisita/utstyr er for eksempel; munnstykker, fliser, køller/stikker, stativer, uniformer, notestativ, noter, kasser/esker/bager, muter og lignende. (Ta kontakt med NMF Trøndelag; trondelag@musikkorps.no dersom du er i tvil.)

Kan vi kjøpe brukte instrumenter?
Ja, men vi oppfordrer korpsene til å kvalitetssikre og kjøpe gode instrumenter. Er dere i tvil, ta kontakt med oss på kontoret.

Avgrensninger
Skolekorps i Trondheim, hvor minst 2/3 av medlemmene er under 19 år, kan søke. I tillegg kan Trønderbrazz søke.
Det kan kun søkes om tilskudd til korpsinstrumenter og reparasjoner.
Det gis ikke støtte til instrumenter som allerede er finansiert gjennom nasjonalt instrumentfond.
Det kan gis ikke støtte til rekvisita.
Tilskuddet skal utbetales til korpsene og brukes til innkjøp/reparasjoner utført i 2022.

Rapportering
Innkjøp og reparasjoner skal dokumenteres med bilag/kopi av bilag (må være datert i 2022).
Korpsene rapporterer til NMF Trøndelag, trondelag@musikkorps.no, innen 31.desember 2022. Manglende rapport medfører krav om tilbakebetaling av tildelt beløp.

Merk: Dette er Trondheim kommunes instrumentfond hvor midlene er bevilget av Trondheim kommune.
Les på kommunens informasjonsside hvor det står kort om personopplysninger, endring og mislighold som gjelder for alle kommunens tilskuddsordninger.

 

1.juni 2022 – Felles frist for å søke om midler til nykjøp og/eller reparasjoner*
1.oktober 2022 –
Frist for å søke om omdisponering av midler ved behov

*NB! Beløp til hver kategori må spesifiseres