NMF Hedmark/Oppland inviterer til instruktørkurs i drill på Gjøvik (med oppstart i oktober 2014) og avslutning våren 2015.

Dette kurset er et kurs som tar for seg hvordan du skal lære bort drill til andre. Du bør ha god drillbakgrunn for å gå instruktørkurs. Nedre aldersgrense er 15  år.
Instruktør er Andrea Jansen.

Grunnkurset og Trener 1 ble gjennomført høsten 2014.

Trener 2:
Dato: 7.-8. mars 2015
Instruktør: Andrea Jansen
Sted: Grande skole, Gjøvik

Trener 3:
Dato: 11.-12. april 2015
Instruktør: Andrea Jansen
Sted: Grande skole, Gjøvik

Les hele invitasjonen her