Hvert år under åpningen av Festspillene i Bergen har NMF Hordaland satt sammen et korps som har spilt når kongefamilien ankommer for åpningen av Festspillene. I år er det H.M Dronningen som kommer til festspillåpningen.

Vi ønsker også i 2018 å sette sammen et stort og flott kongekorps hvor alle som vil kan delta. I tillegg til et kjernekorps ønsker NMF Hordaland med dette å invitere alle sine skolekorpsmedlemmer til å delta i årets kongekorps, og på den måten få vise frem mest mulig av vår flotte og varierte medlemsmasse på åpningen av Festspillene i Bergen onsdag 23. mai.

NMF Hordaland vil, sammen med kjernekorpset, finne program og stille med dirigent. Notemateriale blir sendt ut til alle deltagende korps. I år består kjernekorpset av Ytrebygda Skolekorps, Strusshamn Skolemusikklag og Krohnengen Skoles Musikkorps.

Det er satt av følgende datoer til øving:

  • 5.-6. mai
  • 22. mai (generalprøve)
  • 23. mai (konsertdag)

NMF Hordaland vil være behjelpelig med bekreftelse med tanke på fritak fra skole/undervisning konsertdagen. Mer informasjon vil bli sendt ut etter hvert.

Vi håper å se så mange som mulig i årets kongekorps! Samlet påmelding fra korpset med navn og instrument på deltakere sendes til hordaland@musikkorps.no 

Frist for påmelding var 10. april.