Invitasjon og påmelding til NM skolekorps:

NM korpsdrill
NM skolekorps janitsjar
NM skolekorps brass 

_______________________________________________________________________________

Informasjon om NM skolekorps 2021:

NMF ønsker alle skolekorps velkommen til å delta i NM skolekorps 2021. NM skolekorps 2021 blir digitalt.

Korpsene sender inn konsertopptak på forhånd.

 

Sett av NM-helgen 19. – 20. juni 2021 for å følge årets NM skolekorps: http://livestream.com/nmf

Grunnen til at det blir digitalt er at det fortsatt er usikkerhet rundt smittesituasjonen. Vi ønsker å gi korpsene forutsigbarhet.