Har du lyst til å lære om direksjon? Da kan du bli med på «Ung dirigent» i Hordaland. Programmet går over to helgesamlinger og passer for deg som ønsker å få et innblikk i faget direksjon. Dirigent Trond Husebø er musikalsk ansvarlig for programmet.

Her er en oversikt over hvilke temaer som blir belyst i programmet:

Grunnleggende slagteknikk;
– Lære basisen og grunnlaget for et godt slag

– Være innom forskjellige taktarter
– Vise karakterer og dynamikker
– Styre et ensemble, ha kontroll over tempo
– Hjelpe ensemblet til bedre samspill

Teori og partiturlesing;
– Hvordan lese et partitur

– Hva bør en se etter
– Hjelp til å dekode informasjon

Trond Husebø har lang og variert erfaring som profesjonell dirigent, og har dirigert alle orkestre i Norge, i tillegg til flere skandinaviske ensembler. Han har også undervist flere år på Dirigentuka i Stavanger, og jobber nå med utvikling av dirigentopplæring for ungdommer.