Se tabellen under for hvilke klasser som er tilgjengelig for uttak. Det er to endringer i tabellen siden den først ble offentliggjort i desember. VM Twirling 2022 gjennomføres med andre aldersinndelinger da mesterskapet har blitt utsatt i to omganger. Se alderstabell nedenfor. Vi inviterer advanced-utøvere til å delta på en digital kvalifiseringskonkurranse via zoom søndag 27. mars. Dersom man stiller i beginner eller intermediate denne sesongen skal man ikke melde seg på denne konkurransen. Det er gratis å delta på kvalifiseringen, og ved å melde seg på er det under forutsetning at man takker ja til å delta på landslaget. Konkurransen er også godkjent som NM-kvalifiseringskonkurranse.

Tropper og duetter: Dersom det kun er én duett eller tropp påmeldt i en klasse vil vi vurdere innsending av video i den aktuelle klassen for å imøtekomme troppene som samarbeider og trenger mer tid for å samle alle utøverne. NMF vil ta direkte kontakt med de det gjelder rett etter at påmeldingsfristen er ute, og vil opprette en dialog for å finne hensiktsmessig frist for innsending av video.

  • Dato: 27. mars
  • Sted: digitalt på zoom
  • Påmeldingsfrist: 20. mars. Påmeldingsskjemaer etter denne datoen vil ikke bli tatt imot.

Påmeldingsskjema sendes direkte til Nasjonal drillkonsulent Ingrid Yerlikaya på e-post: ingridY@musikkorps.no

Vi beklager at datoen kommer sent, men vi har avventet en avstemming internasjonalt når det gjelder endelig bekreftelse av aldersinndelingene. Avstemmingen er nå gjennomført, og oversikten nedenfor vil være gjeldende.