Mange ukrainerne har nok ønske om å komme hjem igjen så fort det er trygt, men i mellomtiden kan ditt korps tilby en god opplevelse mens de er her. Ta kontakt og inviter de til trygghet og trivsel i korpsfellesskapet. Benytt korpsets vanlige rekrutteringsopplegg, eller ta kontakt med flyktningmottak, velkomstklasser, voksenopplæring m.m.

Situasjonen er utfordrende og kan være traumatisk for flyktningene. Vi anbefaler å søke hjelp av kommunen hvis det er behov for ekstra oppfølging. Musikken kan være et friminutt i en vanskelig situasjon.

 

 

Kulturalliansen, Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd inviterer til nettmøte om inkludering av ukrainere i kulturfrivilligheten.

Tidspunkt: Fredag 3. juni kl 13:00-13:30 – Sted: Teams

Det er etableres nå tilskuddsordninger som kan gjøre det lettere for lag og foreninger å invitere ukrainske flyktninger med på eksisterende aktivitet, introdusere til aktiviteter i lokalsamfunn og motivere til langsiktig deltakelse.

Tema på nettmøtet er prosjekt- og finansieringsmuligheter for tilrettelegging for deltakelse fra ukrainske flyktninger på aktiviteter i sommer og tidlig høst:

  • Hvordan kan vi få kontakt med ukrainere?
  • Hvordan går vi frem og hva må vi huske på?
  • Hvor kan vi søke finansiering?

Vi ønsker spesielt å nå frem til deg som arrangerer aktiviteter i sommer hvor det kan være mulig å etablere tilrettelagte ekstraplasser for ukrainere, men alle organisasjonsledd, arrangører, foreninger og lokale lag i musikk- og kulturfrivilligheten er velkommen til å delta.

For å motta lenke til møtet og opptak i etterkant – meld deg på her.