Mange ukrainerne har nok ønske om å komme hjem igjen så fort det er trygt, men i mellomtiden kan ditt korps tilby en god opplevelse mens de er her. Ta kontakt og inviter de til trygghet og trivsel i korpsfellesskapet. Benytt korpsets vanlige rekrutteringsopplegg, eller ta kontakt med flyktningmottak, velkomstklasser, voksenopplæring m.m.

Situasjonen er utfordrende og kan være traumatisk for flyktningene. Vi anbefaler å søke hjelp av kommunen hvis det er behov for ekstra oppfølging. Musikken kan være et friminutt i en vanskelig situasjon.