Kulturfelleskap med ukrainske flyktninger er et inkluderingsprosjekt for lag og organisasjoner i det frivillige musikk- og kulturlivet, som vil inkludere ukrainske flyktninger i deres aktiviteter

Det er opprettet en støtteordning hvor lagene kan søke om støtte til mange ulike tiltak, alt fra tolk, bevertning, noter, instrumenter, instruktører osv.

I Trøndelag er Odyslav Bozhenko ansatt som regionkoordinator. Han har god kontakt med det ukrainske miljøet og er selv medlem i Den ukrainske forening i Trondheim.

I første omgang ønsker Norsk Musikkråd/Trøndelag Musikkråd å arrangere en «introduksjonskveld» der de presenterer kor og korps som ønsker å invitere ukrainske flyktninger, og gjerne med noen musikalske smakebiter.

Har dere et ønske og kapasitet til å bidra i dette prosjektet, så ta kontakt med Trøndelag musikkråd!

Dere kan lese mer om prosjektet her:

Kulturfelleskap med ukrainske flyktninger

Registrer dere

Regionkoordinator Trøndelag