Påmelding

Tenk samarbeid i korpsforum!
Vi i NMF Øst mener korpsene er sterkest og utvikler seg best om man står sammen, og regionstyret ønsker å stimulere korpsene til å danne lokale korpsforum eller korpsklynger i sine områder, for å dele erfaringer og kunnskap, og ikke minst forene sitt arbeid for å bedre rammevilkårene.

Vi håper korpsene deltar på de lokale møteplassene som arrangeres i vinter, der tanker rundt disse forumene kan drøftes.

Øystein Bø, regionleder i NMF Øst
Thor Olav Fjellhøi
, daglig leder i NMF Øst

Om møtene
Møtene vil fokusere på dialog alt fra rammebetingelser i det enkelte området, samarbeid på tvers av korpsene, organisering av politisk arbeid lokalt, rekruttering og medlemskap, og regionens handlingsplan.

I tillegg blir det dialog rundt korpsenes egne tema, og informasjon om aktivitetene fremover.

Møteoversikt (klikk på lokalet for adresse):
Asker: 27. januar – Asker kommunes kunnskapssenter: 18.00-21.00
Follo: 4. februar – Ås kulturskole: 19.00-21.30
Sarpsborg: 17. februar – Sarpsborg (Janitsjarhuset): 19.00-21.30
Hønefoss: 23. februar – Veienmarka Ungdomsskole: 19.00-21.30
Drammen: 25. februar – Kultursalen, Drammen kulturskole: 18.30-21.00
Oslo 2. mars – Sagene Festivitetshus: 18.00-20.30

Velkommen! #allesnakkerkorps