Presentasjonsvideoer:

Sverre Sigurdson Musikkorps
Fortunens Musikkorps Bergen
Stord Musikklag
Stavanger Janitsjar
Stavanger Musikkorps av 1919

Korpsene spiller til følgende tider

1. divisjon

10:30 Meland Musikklag
11:10 Sverre Sigurdson Musikkorps
11:45 Stavanger Janitsjar
12:25 Stord Musikklag
13:00 Haugesund Janitsjarorkester
14:30 Jernbanens Musikkorps Stavanger

2. divisjon

15:10 Stavanger og Sandnes Ungdomskorps
15:45 Etne Musikklag
16:25 Fortunens Musikkorps Bergen

Elitedivisjon

17:00 Stavanger Musikkorps av 1919

19.30 Festkonsert med Meland Musikklang og premieutdeling

Publikumsbillletter
Billetter kjøpes i døren.
Voksen kr 100,-
Barn/honnør/Studen kr 50,-
Gratis for skolekorpsmusikanter.