– Disse menneskene vil bli viktige i mitt liv det neste året, derfor går det nesten litt av seg selv, sier Solvor Vermeer. Hun er eldst i teamet med sine 32 år, er opprinnelig fra Finnsnes, men har de siste årene jobbet i Oslo.

– Hvorfor søkte du jobben som Pulsedeltaker?

– Åh, det er flere grunner. Men de to viktigste er nok det at jeg har jobbet mye med musikk som virkemiddel for å inkludere ungdom i Groruddalen. Så rent faglig treffer Pulseprosjektet meg midt i solar plexus. I tillegg så er det noe med å reise ut og få oppleve en helt annen kultur. Det er noe jeg har tenkt på flere ganger, men nå passet det. Jeg gleder meg utrolig til å reise.

Solvorn gleder seg til å reise til Sør-Afrika. Foto: Håkon Mogstad

Solvorn gleder seg til å reise til Sør-Afrika. Foto: Håkon Mogstad

– I morgen tidlig våkner du opp i Sør-Afrika, det er ikke lenge til?

– Nei, det er litt uvirkelig. Akkurat nå er hodet overfylt med informasjon, men på flyet får jeg kanskje mulighet til å reflektere mer over det at jeg skal jobbe et år i Johannesburg, sier Solvor.

Rent jentelag

Dette er tredje teamet som jobber i Pulseprogrammet. Etter at det suksessrike programmet Bands Crossing Borders (BCB) ble avsluttet, ønsket Fredskorpset å fokusere mer på helseaspektet ved det å spille i musikkorps, og NMF og Field Band Foundation går nå inn i siste året av et treårig prosjekt.

– Fredskorpset har gitt klare signaler om at prosjektet skal fortsette, så vi er innstilt på tre nye år, sier prosjektleder Silvelin Havnevik. Hun reiser selv til Sør-Afrika for å ha medarbeidersamtaler med deltakerne som er på vei hjem nå, og gleder seg til at det nye teamet kommer på plass.

Alle ville være med videre

– Vi hadde litt av et luksusproblem i og med at alle de seks som har vært i Sør-Afrika dette året ønsket å bli ett år til. Vi har beholdt én fra dette teamet, (Ingrid Thorstensen). I tillegg er en gammel traver klar for sitt tredje år i Sør-Afrika. Eva Bortne har deltatt både på BCB og Roots-programmet, og har voldsom erfaring, sier Havnevik.

– Jeg måtte bare ned enda en gang, sier Eva og ler hjertelig. Min far ble helt stille i fem minutter da han hørte at jeg skulle av gårde nok en gang.

Tre uker med kurs

Det første som venter deltakerne er en uke med erfaringsoverføring. Her får de treffe de som har vært i Sør-Afrika dette skoleåret, samt de sørafrikanske deltakerne som skal reise til Norge og bo ett år på Toneheim. Deretter skal de ha to uker med kursvirksomhet i regi av Fredskorpset, der alle Fredskorpsets ulike prosjekter er samlet.

– Dette er viktige uker, fortsetter Havnevik. De som har vært nede et år kan gi «ferskingene» viktig informasjon og gode råd, både rent faglig og ikke minst praktisk. Det er mye nytt å forholde seg til, sier hun og smiler. Hun burde vite hva hun snakker om, etter å ha vært deltaker på BCB og ledet Pulseprosjektet siden starten.

Tre ulike team

– Jeg er godt fornøyd med at Ingrid blir min teampartner, sier Solvor. De seks jentene skal jobbe i tre ulike team, og Solvor er godt fornøyd med å skulle jobbe sammen med en som kjenner landet.

Ingrid Thorstensen og Solvor Vermeer skal jobbe sammen i team. Foto: Håkon Mogstad

Ingrid Thorstensen og Solvor Vermeer skal jobbe sammen i team. Foto: Håkon Mogstad

– Jeg kan nesten ikke vente på å komme i gang. Da jeg så stillingsutlysningen måtte jeg ringe til broren min med én gang. Han sa jeg bare måtte søke. Nå er jeg her med fem flotte jenter  og et program jeg brenner etter å få brukt evnene mine til å gjøre enda bedre, avslutter Finnsnesjenta.