27. januar 2018, Nord-Odal Hornmusikk: «Flisespikkeri i Blanke Messingen»
Samspillkurs for unge skolekorpsmusikanter

2. juni 2018, Ådalsbruk Musikkforening. «Korpsenes dag i Løten»

9.-12. august 2018, Nord-Odal Hornmusikk: «Grått kurs i Odalen»
Sommerkurs for voksne

Høsten 2018,  Fredheim Skolekorps: «SFO-rekrutteirngsprosjekt 2018»

November 2018, Gaupen Musikkforening: «Felleskonsert i Prøysenhuset»
Et rekrutteringsprosjekt