Stavanger Janitsjar: Samarbeid med lokale skolekorps

Bryne Musikkorps: Jæren Korpsfestival

Jåtten skolekorps: Relasjonsbygging – samarbeid på tvers av fylkesgrensene

Vaulen Skolekorps: «Blås i skolen» – instrumentaltilbud i musikkundervisning til 3. trinn

Våland Skolekorps: Blues Brothers for ungdomstrinnet. Konsert og sosialt.