Hele 2018 Hegra Skolemusikk: Rekruttering- og omdømmeprosjekt «Korps i SFO».

Hele 2018, Botngård Skolemusikk: Korps i skolen, korpsundervisning i musikktimene. Prøveprosjekt.

Høst 2018, Klæbu Musikkorps: Konsertprosjekt i Selbu og Klæbu. Kringkastes live på Nea Radio.

25. august, Skatval Hornmusikklag: Midnattskonsert på Steinvikholm Slott, utendørskonsert med kjente nasjonale og lokale solister. klokken 22:00.

2. september, Lånke Musikkforening: Stor utendørskonsert i Stjørdal. Samarbeidsprosjekt med skolekorpset, videregående skole med musikk/dans/drama og lokale band

29. september, Oppdal Juniorkorps: Jubileumskonsert i Oppdal Kulturhus + videoopptak av konsert på en holme i Gjevilvatnet høsten 2018