Gjensidigestiftelsen er delt geografisk mellom Troms/Finnmark og Nordland og tilskuddet deles tilsvarende. Se mer om dette i parenteser under.

SOMMERKURSFOND

De første 200 sommerkursdeltakere som melder seg på sommerkurs får 1500,- i rabatt! (100 på kursene i Troms/Finnmark og 100 på kursene i Nordland)

Som utgangspunkt er det satt maks tre beløp á 1500 per korps for å sikre god spredning blant korpsene, men dersom det er mer penger igjen når påmeldingen er ferdig, så fordeles selvsagt dette på de korpsene som har vært tidligst ute. De som har fått tilsagn om tilskudd får fratrukket 1500,- per person på fakturaen.

Forutsetninger for tildeling fra fondet:

 • Påmeldingen er gjennomført innen fristen, 15. februar
 • Deltakere meldes på gjennom korpset og at korpset faktureres samlet
 • Betalt deltakeravgift FØR kurset. Ved for sen betaling, legges 1500,- til fakturaen igjen.
 • Gjennomført sommerkurs

Påmeldinga i KORPSDRIFT.NO åpner 15 januar. Korpsleder melder deltakerne på samlet og faktureres samtidig.

 

KORPS PÅ FRILUFTSTUR

24 spreke korps (12 i Troms og Finnmark og 12 i Nordland) får tildelt 20.000,- hver for å arrangere én konserttur hver i en oppmerket turløype i sitt nærområde løpet av prosjektperioden fra 1. mai til 15. september.

 • På denne turen skal korpset fremføre flere musikkinnslag underveis på minimum 30 minutter til sammen (ett eller flere musikkstykker kan fremføres mer enn én gang), for eksempel 3 stopp langs turløypa á 10 minutter eller annen inndeling hvis det er ønskelig
 • Korpset skal også invitere med seg publikum/turkamerater via lokale turlag, medieoppslag og sosiale medier.
 • Turen må ha en varighet på minimum en time, og bør legges til en turløype som er lett tilgjengelig for folk. Spilleoppdragene kan gjennomføres på ulike steder i turløypa, gjerne i starten, underveis og på  toppen/ ved turmålet.
 • Turen må dokumenteres med, beskrivelse av turen som helhet, gjerne litt video, beskrivelse av publikum, bilder samt en liste over medlemmene i korpset som deltok.
 • Korpset bør også ha en plan for avlastning for de som bærer de tyngste instrumentene slik at turen blir hyggelig for alle.
 • Pengene korpset mottar skal brukes til instrumentkjøp, noter, kurs, eller et inspirasjonsseminar som bidrar til økt musikalsk kvalitet.
 • For å få godkjent oppdraget må minst 80 % av medlemmene være med på turen. (En gyllen mulighet til å gå igjennom medlemslista i korpsdrift!)

 

Søknad sendes til nordnorge@musikkorps.no med følgende innhold innen 22. februar 2018:

 • Beskrivelse av turen og ruta korpset har valgt
 • Beskrivelse av hvordan korpset tenker å organisere musikkinslagene og hvor i løypa de kan framføres
 • Bekrivelse av hvordan de skal invitere med publikum og turfølge og hvordan de skal skape publisitet rundt prosjektet.
 • Beskrivelse av hva pengene skal brukes til.
 • Kontonummer til korpset og kontaktperson (epost/tlf)
 • Oversikt over antall medlemmer i korpset

Ved flere godkjente søknader enn det er midler til, vil det foretas en trekning.

Pengene utbetales når dokumentasjon på gjennomført tur, samt liste over medlemsdeltakelse er sendt inn til nordnorge@musikkorps.no

Dokumentasjon/kvittering på hva pengene ble brukt til sendes også inn til samme adresse når dette er gjennomført.