Norges Musikkorps Forbund (NMF) Innlandet har dessverre sviktende medlemstall blant barn og unge. Vi holder stand i voksenkorpsene, men har beklageligvis tapt nesten 1400 aktive skolemusikanter i Innlandet siden år 2000. Trenden gjelder ikke bare her, men vi har større tilbakegang enn andre regioner. Årsaken er nok sammensatt.

Derfor skal NMF Innlandet ha spesiell fokus på skolekorps framover. Vi har utarbeidet en handlingsplan som vi håper korpsene i Innlandet vil være med på:

  • Korpsklynger. Vi har delt opp den store regionen vår i underregioner som vi kaller korpsklynger. Dette skal være en møteplass for å gi informasjon, kompetanse og utveksle erfaringer. Mange korps gjør det bra, har stort medlemstall og rekrutterer godt. Hva kan vi lære av hverandre? Det har allerede vært klyngemøte på Gjøvik og i Elverum med tiltak som skal følges opp. NMF setter opp en plan for korpsklyngemøter i hele Innlandet i 2020.
  • Dirigentnettverk og instruktøropplæring for de som jobber med aspiranter. 15.-16. februar inviterer vi til dirigentnettverk med spesiell fokus på å beholde 3.og 4.års musikanter som er bøyg nr.1. Og i løpet av grønt- og gult sommerkurs inviterer vi instruktører som jobber med aspiranter til å dele erfaring og gode råd.
  • Sommerkurs. Korpset ditt har sikkert erfart at de som melder seg på sommerkurs stortrives og blir i korpset. Med dette som mål må vi hjelpe hverandre til å nå ny rekord med antall deltakere kommende sommer. Begynn å prat om det allerede nå og påmeldingen starter 01. desember på https://musikkorps.no/sommerkurs-i-innlandet-2020/
  • Aspirantfabrikken Samme gode læringsmetode som sommerkurs benyttes for de yngste. Hjelp oss å melde på aspirantene til en givende korpshelg. Mer info kommer på www.musikkorp.no
  • Regionkorpset HOKK  er et annet verktøy for å holde på de over 15 år. Prat om det i korpset slik at vi får stor påmelding neste høst. Det er fire helgesamlinger i året spredt over hele fylket.
  • Kommunikasjon. Har du husket å legge inn alle medlemmer, styremedlemmer og instruktører i portalen www.korpsdrift.no? Det vil hjelpe oss å nå rett person med rett informasjon. Har du tenkt på at ved å melde inn instruktører og dirigent, så vil de også ha mulighet til å benytte seg av vår gode instrumentforsikring.
    Gjennom medlemskap i NMF får du tilgang til en meget god forsikringsavtale, som også er gunstig for musikkorpset ditt. Samarbeidet med Tryg Forsikring innebærer at forsikringsselskapet gir både medlemmer og støttespillere av musikkorpsene 3%
    av forsikringspremien direkte til korpset. Altså mere penger i korpskassa.

Med disse handlingspunktene håper vi å kunne snu trenden og øke antall unge musikanter igjen. Det er nok barn der ute, og det er nok
8- og 9 åringer som vil begynne. Det gjelder «bare» å ha det gode opplegget i takt med barnas utvikling og behov.

Lykke til med advent- og julekonsertene. Godt nytt korps-år når den tid kommer!

Liv Bjerke
Styreleder NMF Innlandet