– Dette er en helt fantastisk tildeling, og vil gi korps i det aktuelle området mange nye muligheter til å styrke samholdet i korpset, inspirere til friluftsglede og skape positiv oppmerksomhet rundt korpsene i nærmiljøet, og samtidig sikre et hyggelig tilskudd i korpskassa, jubler daglig leder i NMF Øst Thor Olav Fjellhøi. Julenissen som kom innom var Jan Eyolf Brustad, tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen lokalt.

Prosjektet er en videreutvikling av pilotprosjektet i NMF Hordaland, som ble tildelt midler i vår.
Les mer om det her

Hvem kan søke?
De tildelte midlene er gitt av Gjensidigestiftelsens valgkrets Asker, Bærum og Follo, og det er således korps i disse kommunene som er aktuelle for denne tildelingen.
– Vi håper at dette blir et skikkelig positivt løft for korpsene. Dette er et prosjekt som, dersom det blir en suksess i det aktuelle området, kan forsøkes videreført i resten av regionen og andre steder i landet, forteller Fjellhøi.

Hva er «Korps på friluftstur»?
– Vi vil gjerne motivere korpsene til å ta del i friluftslivets år, og tror prosjektet vil føre til økt fysisk aktivitet både for musikanter i korpsene og folk i nærmiljøet rundt korpset, fortalte Randi Kvinge i NMF Hordaland da pilotprosjektet ble lansert. Nå videreføres konseptet på Østlandet!

Prosjektet går ut på at korpsene skal ta med instrumentene i frisk luft for å spre musikkglede.
– Samtidig som korpsene får gode turopplevelser og styrket det sosiale samholdet, vil dette også være med på å gi turgåere og publikum gode og ikke minst overraskende musikalske opplevelser. Det vil også kunne legges opp til aktiviteter i deler av byrom/sentrum som fremmer fysisk aktivitet og trivsel, forteller Fjellhøi. Han oppfordrer korpsene til å mobilisere alle kreative krefter i juleferien!

– Hva får korpsene igjen for dette da?
– Når korpsene har gjennomført sitt skisserte prosjekt vil de motta 60.000,- blanke kroner! Disse midlene kan gå til instrumentkjøp eller musikalsk utvikling, forteller Fjellhøi.

Korpsene skal altså komme med forslag til turer og tiltak de vil gjennomføre, og hvordan de kan skape aktiviteter og oppmerksomhet rundt turkonsertene de skal holde. På bakgrunn av søknader vil det tildeles midler fra Gjensidigestiftelsen. NMF Øst er saksbehandler.