– Vi er veldig glad for at den justerte tiltakspakken både inneholder mer penger, og at den også utvides til å gjelde bortfall av inntekter som våre korps har kjent på kroppen, sier Rita Hirsum Lystad, president i Norges Musikkorps Forbund.

– Det at ministeren var så tydelig på at vi kan søke om støtte til tapte inntekter på kiosksalg, parkering, loppemarked, osv, viser at regjeringen har forstått situasjonen vi står i, fortsetter hun. Kulturministeren åpnet opp for at det kan gis støtte for inntil 70 % av inntektstapet, noe Lystad opplever som positivt.

– Men det store spørsmålet er jo om det er nok penger i potten. Når kor og korps og idrett skal spise av samme kaka blir den fort spist opp, selv om den nå er utvidet til like over en milliard, påpeker hun.

Den nye tiltakspakken får også tilbakevirkende kraft og vil gjelde for perioden 12. mars – 15. juni.

Ikke helt ferske midler

I går presenterte kulturministeren friske midler til korpsene på 38,5 millioner. Det er ikke korrekt, da dette er midler som allerede er budsjettert, og i realiteten hadde ikke ministeren en krone å komme med i går.

– Vi er selvsagt skuffet over dette, det er ikke slik man bygger tillit til frivilligheten, men i dag er vi glad for at det både er kommet mer penger til frivilligheten og at innretningen er slik at den treffer korpsene våre, avslutter Rita Hirsum Lystad.

Generalsekretær i NMF, Karl Ole Midtbø, er opptatt av prosessen videre.

– No vert det å følgja med på kva reglar som skal gjelda for søking om midlar. Her veit vi ikkje noko konkret, men i samtalane med departementet har det vore framme at det kanskje er lurt å finna fram rekneskapen for 2019. Sjå etter kva denne seier om inntekter då, og hald dette opp mot planane korpset hadde for 2020. Det kan godt henda at rekneskapstala for 2019 vil vera søknadsgrunnlag, og kan vera greie å finna fram, først som sist. Det vert kanskje ganske kort periode frå utlysing til søknadsfrist.