Karmøy brassfestival har blitt avholdt siden 1991 og feirer i år 33 år. Festivalen drives av en ildsjel fra Kopervik nemlig Hans Knut Skår, men som han selv understreker får han veldig god hjelp fra dugnadsvillige stangalandskorps.

Festivalen er et tilbud til alle skolekorps i distriktet og er ment som en vitamininnsprøytning både sosialt og musikalsk.

Musikantene blir delt inn i grupper sammen med andre musikanter på sitt nivå. Det er en overvekt av unge musikanter på festivalen som også er viktig i forhold til rekrutteringsarbeidet.

Vi hadde aspirantgruppe, tre juniorkorps, to mellomkorps, et korps med de eldste og to egne grupper med slagverk.

Instruktørene gjorde en flott jobb og musikantene fikk spille tilrettelagte sanger for sitt mestringsnivå. –Hans Knut Skår, leder for Karmøy brassfestival.