Øvingslokaler har stått på handlingsplanen til NMF Rogaland i flere år. Temaet er jevnlig på agendaen på Korpskonferanser og i dialog med politikere, men regionstyret og administrasjonen opplever fortsatt at dette er et område som er utfordrende å arbeide med.

Kartleggingen

Undersøkelsen tar 15 minutt å gjennomføre forutsatt at tegninger eller lokalets mål som lengde, høyde og bredde foreligger. Spør gjerne vaktmester eller eier om bistand.
Korpsene oppfordres  til å måle med lasermåler. En måler ligger klar på kontoret til NMF Rogaland dersom korps ønsker å låne.

Undersøkelsen er her: Kartlegging av øvingslokalene til korpsene i Rogaland

Flott om undersøkelsen er fylt ut innen 15. november 2022.

Dersom øvingslokalet nylig er kartlagt av ditt lokale musikkråd vil vi få tilgang på resultatene.
Dersom korpset har momenter  å belyse som ikke  kommer fram i rapporten fra musikkrådet, er det fint om undersøkelsen besvares.

Akustikkmåling

NMF Rogaland samarbeider med Rogaland Musikkråd om kartlegging av øvingslokaler, herunder akustikkmålinger. I den anledning har NMF Rogaland en støtteordning dersom korpset deres ønsker å foreta en måling:
Søk støtte til akustikkmåling av øvingslokalet

Mer kunnskap

Les gjerne denne ferske rapporten fra Frivillighet Norge.
Rapport: Frivillighetens behov for egnede lokaler