FeriePULSE er samlebetegnelsen på NMF sine ferietilbud for barn som gjerne ikke har andre tilbud i høstferier og vinterferier. Så langt er det gjennomført VinterPULSE i Oslo og Bergen, og nå står Molde for døren med SommerPULSE i august. FeriePULSE varer hele uken fra mandag til fredag, og tilskuddet fra Kavlifondet finansierer utgifter til disse ferieukene.

Spennende med ungomsdeltakelse

– Vi støtter dette prosjektet fordi vi mener NMF her tenker nytt for å tiltrekke seg barn og unge som vanligvis faller utenfor organiserte fritidsaktiviteter, sier daglig leder Inger Elise Iversen i Kavlifondet. Hun synes også det er spennende at NMF bruker ungdommer som spiller i regionkorpsene som praktikanter i prosjektet.

FBF-metodikk

I prosjektet FeriePULSE benytter NMF seg av musikere fra Field Band Foundation (FBF), en samarbeidsorganisasjon fra Sør-Afrika. Hvert år utveksler de to organisasjonene musikere med hverandre i prosjektet PULSE, og sørafrikanske rytmer er en vesentlig del av prosjektet. PULSE er finansiert av Fredskorpset.

Avgjørende støtte

– Vi setter stor pris på at Kavlifondet går inn med et så betydelig beløp. Våre feriePULSE-prosjekter har vært prøvd ut i de to største byene, men det er helt åpenbart et behov for slike tilbud også flere steder i landet, sier NMFs generalsekretær, Karl Ole Midtbø.

– Støtten fra Kavlifondet er helt avgjørende for at vi kan nå ut med dette prosjektet i flere regioner, sier Midtbø.

Åpen for alle

Prosjektleder for feriePULSE i NMF er Katja Furnes. Hun kan fortelle at vinterPULSE har vært arrangert tre ganger i Oslo og én gang i Bergen. I år var det venteliste for deltakere i Oslo, så det er ingen tvil om at dette er et tiltak som har et stort potensial.

– Tiltakene våre skal være åpne for alle, men retter seg spesielt mot barn og unge som ikke har andre tilbud i ferien. Økonomi og sosiokulturell bakgrunn skal ikke sette begrensning for deltakelse. Vi ønsker at alle barn skal ha en hyggelig opplevelse å snakke om når de kommer tilbake til skolen etter ferien, sier Furnes.