Onsdag 24. mai spiller  årets kongekorps for kongeparet på Olav Vs plass under åpningen av Festspillene i Bergen.

I år er det tre skolekorps som er invitert til å utgjøre årets kongekorps. Det er Midtun Skoles Musikkorps, Haukeland Kronstad Skolekorps og Skjold Skoles Musikkorps. Disse tre korpsene har øvd inn et felles repertoar som vil bli fremført ved «Den blå steinen» idet kongeparet ankommer. Etter at kongekorpset er ferdig å spille går kongeparet videre opp til Torgallmenningen der Festspillene vil bli formelt åpnet.

Praksisen med å invitere noen få korps direkte istedet for å sende ut en åpen invitasjon til alle skolekorps i regionen er en prøveordning som gjelder 2017. Grunnen til at det er valgt å gi oppdraget til noen få korps som forplikter seg til å være med, er at det har vært vanskelig å få med nok musikanter til å utgjøre et  stort og godt korps når vi har sendt ut åpen invitasjon. Mye av grunnen til at det har vært vanskelig å få musikanter til å være med er strenge fraværsregler på skolen.

Vi ønsker korpsene som skal delta i årets kongekorps lykke til med forberedelsene.