Hellsymposiene er en møteplass for dirigenter, ledere og styremedlemmer, og engasjert korpsungdom. Konferansen har blitt arrangert siden starten av 90-tallet, og med omkring 200 deltakere er det den største i Norge av sitt slag. Konferansens deltakere er en god blanding av trøndere og tilreisende fra alle NMFs regioner i Norge.

Kjente navn på programmet

I løpet av helgen vil fire parallelle program foregå, slik at alle skal få relevante foredrag rettet mot sitt arbeid i korpset. For dirigenter arrangeres to dirigentnettverk, ett for dirigenter i skole- og voksenkorps og ett for dirigenter i aspirant- og juniorkorps. For dirigenter i skole- og voksenkorps vil Ila Brass Band og Musikkforeningen Nidarholm stille opp som praksiskorps under workshops ledet av Maurice Hamers og Stephen Melillo.

Maurice Hamers vil holde workshop for dirigenter i skole- og voksenkorps

Maurice Hamers er professor i korpsdirigering i Ausburg, Tyskland, og gjesteforeleser ved Sibelius-akademiet. Hamers har holdt foredrag på Hellsymposiene flere ganger tidligere, vært gjestedirigent for Luftforsvaret og vært dommer i NM janitsjar.
–  En av de beste å få tak i av dirigentlærere, sier Ulseth.

Også Stephen Melillo er en kjent figur. Den anerkjente komponisten har skrevet bestillingsverk til mange av de mest kjente profesjonelle korpsene over hele verden.

Dirigenter i aspirant- og juniorkorps vil høre foredrag med Jan Magne Førde, Grethe Helle Rasmussen, Ingrid Hesjedal og Trond Brenne. Dette er foredragsholdere som har lang erfaring og opplevd stor suksess med sitt arbeid rettet mot de yngste musikerne.

Jan Magne Førde underviser til daglig ved Nord universitet. Han er ekspert på å få ferske musikere til å oppleve spilleglede og mestring, ved hjelp av improvisasjon, lek og bevegelse. Ingrid Hesjedal har hatt stor suksess i sin jobb som aspirant- og juniordirigent i Byåsen Skolemusikkorps og Åsvang og Eberg Skolekorps. I tillegg vil også Trond Brenne dele av sine erfaringer om hans arbeid med korps i skolen og korps i SFO. Han har gjort en grundig analyse av dette konseptet og har klare funn på hva som fungerer og ikke.

Jan Magne Førde kommer til Hell med sitt foredrag «Serious Fun»

Grethe Helle Rasmussen vil holde to foredrag under Hellsymposiene, ett for aspirant- og juniorkorpsdirigenter og ett for styret i korpset. Rasmussen underviser i musikkpedagogisk teori og generell musikkdidaktikk ved Barratt Due musikkinstitutt.
–  Det er viktig at også styret har et godt forhold til opplæring, det er de som eier og driver korpset, sier Ulseth.

For styret og ledere i korpsene vil helgens fokus være på rekruttering, inkludering og å hindre frafall. De vil også få innspill til hvordan de, sammen med dirigent og instruktører, kan bidra til å utvikle og forbedre øvingene. Musikksjef Rune Hannisdal og korpsbygger Per Einar Fon, skal gi råd om konkrete handlinger for å ta korpset et steg videre.

Også Ida Marie Holmin, assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge, tar turen til Trøndelag i helgen. Holmins foredrag handler om viktigheten av å delta i frivillighet. Hva er motivasjonen og hva er barrierene for å engasjere seg?

Hele programmet til konferansen kan du lese her.

Viktig å ta vare på ungdomsgruppa

Maurice Hamers vil holde workshop for dirigenter i skole- og voksenkorps

Fra lørdag til søndag vil det foregå en egen ungdomskonferanse, som en del av Hellsymposiene. Ungdomskonferansen er for engasjert korpsungdom, som ønsker å bli tryggere i rollen som ressursperson og forbilde for de yngre musikantene.
–  Vi ønsker å gi ungdommene selvtillit til å utfordre styret og bli med å påvirke hvilken retning korpset skal ta, sier Ulseth. Å ha eierskap til skolekorpset, vil bidra til at flere blir værende lenger i korpset. Ulseth forteller at musikantene i alderen 16-18 år er en viktig gruppe for korpset, både når det gjelder den musikalske og sosiale kvaliteten.

Ungdomskonferansen er en fin blanding av informasjon, diskusjon og erfaringsutveksling, samt tid til sosialt samvær. Her vil ungdommene få treffe musikanter fra andre korps og musikkmiljøer, og reise hjem med inspirasjon og nye ideer som korpset kan ha nytte av.

Hele programmet til ungdomskonferansen kan du lese her.

På Ungdomskonferansen står også en økt med NMFs PULSE-deltakere på programmet. Her fra 2019.

Nettverksbygging og inspirasjon

I løpet av helgen vil deltakerne få mye faglig påfyll, men det viktigste med slike konferanser er nettverket du skaffer deg.
–  Her treffer du folk som kan gi deg tips og råd ellers i året, sier Ulseth.

Ulseth forteller at Halsen Musikkforening legger sin tradisjonsrike nyttårskonsert på Scandic Hell Hotel samme helg. Den blir i år arrangert for 22. gang og er stort sett utsolgt.
–  Denne konserten er med på å prege Hellsymposiene, sier Ulseth.

Nyttårskonserten til Halsen Musikkforening er en stor produksjon, med kjente gjesteartister. I 2020 er Thomas og Bjarne Brøndbo med som gjester. Tidligere dirigent for Gardemusikken, Eldar Nilsen, er gjestedirigent.

 

NMF gjør oppmerksom på at Geir Ulseth er musikant i Halsen Musikkforening og prosjektleder for årets nyttårskonsert.