Statssekretær Emma Lind (V) i Kulturdepartementet kunne ikke love korpsene noen ny kompensasjonsordning etter modell fra fjorårets krisepakke 3, da hun møtte representanter for Norsk musikkråd, Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund i dag. Men Lind varslet at de vurderer om det er mulig å få til en løsning med kostnadsdekning som dekker bredere enn kostnader i forbindelse med enkeltstående arrangement. Men ingenting er avgjort, og departementet skal også møte andre organisasjoner innenfor frivilligfeltet for å se på mulige løsninger.

 

Lydhøre

Styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, mener Kulturdepartementets representanter var lydhøre for situasjonen til korpsenes andre musikklags situasjon.

– Statssekretæren inviterte oss til fortsatt dialog om mulige løsninger. Det setter vi selvsagt pris på, men det viktigste for oss er at det kommer tilstrekkelig med tilskudd til korpsene, så de fortsatt er levedyktige når vi kommer ut på andre siden av pandemien.

Borgundvaag sier han oppfattet at statssekretær Emma Lind erkjente at smittesituasjonen nå er annerledes enn de trodde den ville være da nye tiltakspakker for idrett og frivillighet ble planlagt i desember, januar og februar.

– Hun sa at de kanskje var litt optimistiske med tanke på muligheten for å gjennomføre arrangementer i den perioden den nåværende stimuleringsordningen ble planlagt og gikk ut på høring. På det tidspunktet hadde jo for eksempel ikke det muterte viruset begynt å spre seg. Nå er jo som kjent situasjonen en helt annen, og etter vårt syn har den forverrede smittesituasjonen gjort at stimuleringspakken som ble lansert nå treffer enda dårligere enn den ville gjort i utgangspunktet.

 

Fortsatt bekymret

Fra organisasjonenes side ble det gitt signaler om at perioden for en ny eller endret tiltaksløsning må vare lenger enn smitteverntiltakene, ettersom inntektene fra arrangementene denne våren skulle bidratt til å dekke kostnader til dirigenter, instruktører, lokaler og aktivitet i lang tid framover. Ønsket er at inntektssikringen bør vare ut 2021, slik at lokale lag ikke begrenser aktivitetene under gjenåpningen som følge av økonomisk risiko.

Etter møtet var lederne i de to korpsorganisasjonene enige om at spørsmålet om en justert eller ny tilskuddsløsning må følges tett i tiden som kommer, og de er fortsatt bekymret for situasjonen. En ordning som kompenserer for korpsenes inntektsbortfall i vårhalvåret, vil være avgjørende for korpsenes fremtidige tilstand.

– Statssekretæren ga uttrykk for at de ser pakken ikke treffer, fastslår styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer. – Så nå er det bare å jobbe videre for å få dem til å gjøre de endringene som trengs for at den skal treffe. Jeg lover at vi skal følge situasjonen nøye, og bidra med de innspillene departementet ber om. Her er det bare å brette opp ermene.

Skaarer får følge av president i Norges Musikkorps Forbund, Rita Hirsum Lystad.

– Jeg hadde håpet å møte et litt mer fremoverlent Kulturdepartement, noe de tidligere har lovet å være. Jeg håper de tok budskapet innover seg om at situasjonen er alvorlig for korps-Norge. Det som er viktig nå er at alle kostnader som gjelder drift må tas med, ikke bare de som gjelder instruksjon og dirigering.