Korps er gøy

For å hjelpe til med rekrutteringen blant skolekorpsene, kan medlemskorps bestille våre skolekonserter. NMF Sør bidrar med to profesjonelle musikere som leder konsertene. De holdes i skoletiden i samarbeid med det lokale skolekorpset og på skolen hvor korpset hører til. Innholdet er korpsrettet, med samspill med korps og/eller korpselever, dans, humor og informasjon. Målgruppa er andre til femte klasse.

Det lokale skolekorpset deltar på konserten i samarbeid med våre musikere, med egne musikalsk innslag, samt at de gir en kortfattet informasjon om korpset. Alle elevene får tilbud om å melde seg på opplæringstilbud i skolekorpset etter konserten.

I forkant av første konsert, øver musikerne én time med korpset på tilsendt repertoar. Konsertene holdes vanligvis i andre og fjerde time.

Pris

pr. konsert pr. dag for to musikere:

  • Første konsert kr. 3 600
  • Andre konsert kr. 2 800
  • Tredje konsert kr. 2 300

I tillegg kommer kjøregodtgjørelse for to musikere.

(Eksempel: Tre konserter på samme dag: Total kostnad på kr. 8 700 + kjøregodtgjørelse)

Bestilling og kontakt

Send epost til nmf-sor@musikkorps.no for bestilling.

 

Ta kontakt med Finn Arne Dahl Hanssen ved evt. spørsmål på finnarne@musikkorps.no eller 909 56 893