Nedgangen skyldes først og fremst økt avkortning. Mens avkortningen i 2013 var 17 %, har den økt både i 2014 og i 2015. Avkortningen er nå på 23,7 %.

– Dette viser at det må mer penger på bordet. I 2013 fikk korpsene refundert 5.8 % av sine driftskostnader, mens de for 2015 kun får utbetalt 5.3 %, sier NMFs generalsekretær, Karl Ole Midtbø.

– Dette er også et godt eksempel på at en støtteordning som har et tak alltid vil være for liten. Vi kommer til å jobbe mot politikere i alle partier med det formål å øke potten som i dag ligger på 1.3 milliarder, sier Midtbø.

Totalt sett er det 1352 korps som får utbetalt kompensasjon i år, mens det i fjor var 1365 korps som refundert midler.

Lørenskog Skolekorps er det korpset som får utbetalt mest, med en utbetaling på 149 304 kroner.

Pengene blir utbetalt så snart NMF får pengene inn på konto.

Oversikt over alle korps som får utbetalt momskompensasjon: mva-2016-nmf-alle-korps