Kulturminister Abid Raja presenterte i dag (17. april)  retningslinjene for 17. mai. En komité bestående av 16 kommuner har fått status som nasjonal 17. maikomité.  Kulturministeren la til at i år vil det være et spesielt år, og at mye må avlyses.

Kulturministeren var også godt oppdatert på alle korpsene som har hatt digitale korpsøvelser i denne perioden.

Kulturminister Abid Raja informerte i dag om retningslinjer til 17. mai. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Fornøyd med at det åpnes for korps på nasjonaldagen

Generalsekretær i NMF, Karl Ole Midtbø, er fornøyd med at det åpnes opp for at korpsene kan spille en viktig rolle på nasjonaldagen.

–  Det er positivt at det blir feiring av nasjonaldagen, selv om dette – naturlig nok –  må skje under svært strenge smittevernregler. Det er også positivt at musikkorpsene og drillerne også i år blir gitt mulighet til å være  en sentral del av feiringen, og ikke minst at korpsene kan bidra ved flaggheis og  kransenedlegging.

Han er imidlertid klar på at det kulturministeren informerte om i dag, også er krevende.

– Forberedelsene må skje i grupper på fem. Dette gir store utfordringer når det gjelder å være godt forberedt. Og all erfaring sier at uten trening på marsjering er det mange musikanter som har problemer med å ha kontroll på avstanden til vennen foran seg. I tillegg vil det mange steder også være  krevende å finne veier/gater som er brede nok til god oppstilling. På den annen side, det går også fint å stille opp og spille uten å marsjere. Mange vil sette pris på det!

Det skal være et nytt møte i den nasjonale 17. maikomiteen 27. april, og 4. mai vil Kulturministeren komme tilbake med de endelige retningslinjer for nasjonaldagen.  Statsråden informerte også om at det vil bli felles avsynging/spilling av «Ja vi elsker» kl. 13 på 17. mai – men også det med den tilmålte avstanden som smittevernreglene tilsier.