Komiteen skriver: Korpset ønskes til gudstjeneste i Sjømannskirken i Rotherhithe kl 11.00 og til festen på kirken på kvelden (kl 18.00). I tillegg ønsker vi at korpset spiller i barnetoget i Southwark Park og til nasjonalsangen samt fellessanger.

Komiteen vil støtte korpset med £10.00 (ca 13.000 kr), men kan få ytterligere midler hvis budsjettet tillater det.

Spørsmål og kontakt
Send søknad til: mmo@sjomannskirken.no med detaljer om korpset og nyeste innspilling/videoklipp.

Alle medlemmer av korpset får mat og drikke gjennom dagen.