Prosjektet går ut på at korpsene skal ta instrumentene sine med ut i turløypene og spre musikalske opplevelser i nærmiljøet. Målet med turene er å få folk med på tur og skape positiv blest om de lokale turstiene.

Korpsene som blir plukket ut til å delta og gjennomfører kriteriene for prosjektet, vil motta kroner 60 000,-. Pengene skal gå til instrument eller inspirasjonsseminar for korpset. Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen.

Link til søknadsskjema legges ut 1. februar og vi oppfordrer alle korpsene i regionen til å søke om å få være med.

Søknadsfrist er 20. mars, og turene skal gjennomføres i prosjektperioden som er fra 1. april til 1. oktober.

Turforslag

KRITERIER FOR Å DELTA:

– Korpset må gå tre ulike turer i oppmerkede turløyper i løpet av prosjektperioden fra 1. april til 1. oktober.

– På hver tur skal korpset fremføre musikkinnslag i 2 X 15 minutter.

– For å få godkjent oppdraget må korpset stille med minimum 80 prosent av medlemmene på hver tur.

– Spilleoppdragene kan gjennomføres på ulike steder i turløypa, gjerne i starten, underveis og på toppen/ved turmålet. Vær gjerne kreative når det gjelder program og opplegg for turene slik at dette blir en positiv happening i lokalmiljøet.

– Korpset må profilere turene i nærområdet, gjerne i lokalmedia, plakater, flyers etc. Kontakt gjerne lokale aktører som Den norske turistforening, Barnas turlag, idrettslag etc, for å få med flere på tur.

– Når alle tre turene er gjennomført, rapporterer korpset dette på et skjema til NMF Hordaland, og får utbetalt kr 60 000,-.