Korpset skal fremdeles arrangere konserttur i friluft, men denne gangen ønsker vi et større fokus på inkludering, rekruttering og informasjonsarbeid rundt hva korps er.

 

Turene som ble gjennomført i 2018 var en stor suksess og ga mye glede i form av frisk luft, fysisk aktivitet og masse god musikk. Dette ønsket vi å videreføre i 2019, men vi fikk kun innvilget for Nordland fylke.

FOKUS PÅ INKLUDERING
Det blir stadig viktigere å inkludere barn og unge og voksne med innvandrerbakgrunn og vi ønsker å gjøre korpsaktiviteten mer kjent for denne målgruppa.
Det gjør vi gjennom at korpsene som inviterer til friluftstur skal gjøre et arbeid med å spesielt invitere denne målgruppa i tillegg til resten av lokalbefolkningen. Det skal de gjøre gjennom samarbeid med kommuner, gjerne integreringskonsulenter dersom de har det, skoler som har innføringsklasser, organisasjoner som for eksempel Røde Kors som driver aktivt integreringsarbeid og andre instanser hvor det er god mulighet for å nå ut med invitasjoner. Det er også veldig viktig at barnas foreldre også oppfordres til å delta. Her vil de bli kjent med to av de aktivitetene som mange kanskje anser som en viktig essens av vår fritidskultur, nemlig friluftsliv og korps! Begge deler kan man delta i akkurat som man er!

Hvert friluftskorps skal arrangere én konserttur hver i en oppmerket turløype i løpet avprosjektperioden fra 1. mai til 15. september. På denne turen skal korpset fremføre flere musikkinnslag underveis på minimum 30 minutter til sammen (ett eller flere musikkstykker kan fremføres mer enn én gang), for eksempel 3 stopp langs turløypa á 10 minutter eller anneninndeling hvis det er ønskelig.

Vi er glade i synergieffekter og ser gjerne at korpsene slår seg sammen med andre grupper eller organisasjoner for å lage et enda større arrangement. Likevel skal det profileres tydelig at de er med på Korps på friluftstur og at Gjensidigestiftelsen har gitt midler til turen. Korpset skal gjøre et grundig arbeid med å invitere med seg publikum/turkamerater via lokale turlag, andre organisasjoner, kommune og næringsliv, medieoppslag og sosiale medier. Måler er å gjøre turen kjent og spennende i størst mulig omfang samt å fremme de positive sidene ved korpsaktivteten.

Turen må ha en varighet på minimum en time, og bør legges til en turløype som er lett tilgjengelig for folk og gjerne med mulighet for universell utforming. Spilleoppdragene kan gjennomføres påulike steder i turløypa, gjerne i starten, underveis og på toppen/ ved turmålet. Turen må dokumenteres grundig med både video, beskrivelse av turen, hvem og hvor mange som var med som publikum, bilder samt en liste over medlemmene i korpset som deltok. Korpset bør også ha en plan for avlastning for de som bærer de tyngste instrumentene slik at turen blir hyggelig for alle.
For å få godkjent oppdraget må minst 80 % av medlemmene være med på turen. Korpsene skal også dokumentere hvordan de har jobbet for å få med barn og unge med innvandrerbakgrunn til å delta, samt hvordan de har profilert turen ellers i lokalsamfunnet.

Pengene korpset mottar skal brukes til instrumentkjøp, noter, kurs, eller et inspirasjonsseminar som bidrar til økt musikalsk kvalitet. Oppgi i søknaden hva dere kan tenke dere å bruke pengene til.