Musikanter, dirigenter, instruktører og styret er selvsagte ressurser, men det finnes mange potensielle supportere i foreldre, søsken og annen familie. Sannsynligheten er stor for at mange av disse stiller seg positive til å bidra, om de blir invitert.

Andre støttespillere i nærmiljøet kan også spille en viktig rolle i omdømmebyggingen. Rektor, lærere, fotballtrenere, venner og familie kan bidra til at korps får høy status og heie frem glade og stolte musikanter. La de som er engasjert og positive til korpset bli bevisst sin viktige rolle. Deres positive engasjement og omtale av korpset er gull verdt overfor de som er med og som en god reklamekanal til befolkningen.

La korps-supporterne ta del i korps-arbeidet. Det er mange små oppgaver som kan spres på flere og mange synes det er gøy å kunne bidra i fellesskapet!

 

Til dirigenten:

  • Ta deg tid til å hilse på og slå av en liten prat med alle som er innom øvelsen.

 

Her finner du flere aspirant-tips.

 

Til styret:

  • Gi noen som hovedoppgave å fange opp de som er innom øvelsen, slik at alle føler seg velkomne til en kopp kaffe og prat, om man er mamma, pappa, onkel, ste-bestemor eller nabo osv.