Det er de unge musikantene selv som tok initiativet til konserten og innsamlingen. De har også bestemt repertoaret, forteller dirigent Iver Vatvedt til avisa Sarpsborg Arbeiderblad.

Variert program

– De har virkelig stått på, og det er fint at vi fikk til å holde denne konserten, sier dirigent Vatvedt. Konserten inneholdt både solistinnslag, duetter, trioer, og publikum fikk høre et samlet korps og flere gjesteartister.

I tillegg til musikk og konsert ble det også utlodning. Korpsbarna i Varteig og Hafslundsøy skolekorps har selv organisert kakebaking, og de har laget plakater selv.

Flyktningeleir i Libanon

Vatvedt kan fortelle at en representant fra Kirkens Nødhjelp har vært til stede på en korpsøvelse, og deltok også på selve konserten.

De unge korpsmusikantene fikk da vite at pengene de samler inn skal gå til Kirkens Nødhjelps flyktningarbeid, spesielt rettet mot en flyktningleir i Libanon, og til barne – og ungdomsrettede aktiviteter der.

Konserten var på Furuheim på Hafslundsøy søndag kveld.