Per Einar Fon har korpsbakgrunn fra både skolekorps og voksenkorps, som musiker og dirigent. Han har jobbet i NMF siden 1992, og rollen som korpsbygger har han hatt siden 2011. I dag er han blant annet ansvarlig for korpsklyngene, som har blitt arrangert flere steder i landet i løpet av høsten.
– Det er de ulike regionene som er ansvarlig for korpsklyngene. Fokuset under disse samlingene er kjernevirksomheten vår, musikkopplæringen. Med motiverte og trygge barn som opplever mestringsfølelse, kan vi få musikantene til å bli værende i korpset lenger, forteller Fon, som legger til at det er korpsene som må gjøre selve jobben, men at NMF er behjelpelig med dette.

Korpset som fritidsaktivitet har mange konkurrenter og utfordringer som kan tas opp i korpsklyngene er alt fra rekruttering til å beholde musikantene.
– Mye handler om å sikre at musikantene møter utfordringer de har forutsetninger for å nå.

Det er jo spesielt områdene skole og kultur jeg er opptatt av, og mener vekst skal skje gjennom kunnskap og kultur.

Med hjerte for kultur og skole

Per Einar Fon har en allsidig bakgrunn. Han er ingeniør i bunn og har senere tatt vekttall i kulturadministrasjon fra Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Telemark). I juni 2019 fullførte han en videreutdannelse innen ledelse fra OsloMet. I dag er han nestleder i utvalg for kultur og oppvekst i Kongsberg kommune.
– Jeg er samfunnsengasjert og har lyst til å bidra med å utvikle stedet jeg bor. Det er jo spesielt områdene skole og kultur jeg er opptatt av, og mener vekst skal skje gjennom kunnskap og kultur, sier Fon. Han kan fortelle at han også har vært leder i kommunalt foreldreutvalg, noe som også gir han et godt innblikk i skolen.

Det er mye Fon kan ta med seg fra rollen som nasjonal korpsbygger i NMF og inn i politikken.
– Jeg har god erfaring med prosessarbeid rundt det å få til konkrete målsetninger og konkrete tiltak som bidrar til at ting skal fungere. Det å få folk med seg og å skape involvering, det gjelder både i korpsutvikling og i kommunen. Det er ulike interesser som skal balanseres.

Flere år som musikant i skolekorps, voksenkorps og som dirigent, har gitt Fon mange gode minner. Han vet hvor viktig det er at barn og ungdom har gode arenaer hvor de kan drive med både innendørs- og utendørsaktivitet.  Per Einar gikk blant annet til valg på at det skal satses mer på kulturskolen i Hvittingfoss.
– Det må skje i samarbeid med kulturskolen og frivilligheten. Det handler mye om kommunikasjon.

Per Einar Fon vet hvor viktig det er at barn og ungdom har gode arenaer hvor de kan drive med både innendørs- og utendørsaktivitet. Foto: Kongsberglista

Fokuser på utvikling når ting går bra

Som nasjonal korpsbygger har Fon besøkt mange korps.
– Jeg er nok en av dem i NMF som har besøkt flest korps.
Korpsklyngene, som han er opptatt av i disse dager, har allerede blitt arrangert i Trøndelag og Innlandet i løpet av høsten. Dette er noe Fon anbefaler alle korps å delta på.
– Selv om ting går bra i dag, kan man alltid bli bedre, sier Fon, som vil minne på at det er lettere å fokusere på utvikling når ting går bra.